Gallery

Handmade Bonsai trees

Ett antal olika bonsai skulpturer som skapats under 2017.

Kengai

Ett träd som växer i naturen på en brant klippa kan böja nedåt på grund av flera faktorer, som snö eller fallande stenar. Dessa faktorer gör att trädet växer nedåt. Trädet ska växa upprätt en liten sträcka för att sedan böja sedan nedåt. Trädets krona växer vanligen ovanför krukans kant, men de följande grenarna växlar till vänster och höger på yttersta kurvorna i en S-formad stam. Dessa förgreningar bör växa ut horisontellt för att bibehålla balansen i trädet.

Trådskulpturer

Pege's art 

Wire trees, wire sculptures and aqua paintings

Filmer